deenfresitcntr
Tachometer TA327401
TA327401

Tachometer TA327401

Drehzahlanzeige mit Richtungserkennung im 32 mm x 74 mm Format;
Eingang: PNP, NPN, TTL; Ausgang: 2 Relais

Timerrelais Zeitrelais TI327401
TI327401

Timer/Zeitrelais TI327401

Timer/Zeitrelais im 32 mm x 74 mm Format;
Eingang: PNP, NPN, TTL; Ausgang: 2 Relais

Zähleranzeige Frequenzanzeige ZD327401
ZD327401

Zähler-/ Frequenzanzeige ZD327401

Zähler-/Frequenzanzeige im 32 mm x 74 mm Format;
Eingang: PNP, NPN, TTL; Ausgang: 2 Relais

Timerrelais Zeitrelais TI484801
TI484801

Timer/Zeitrelais TI484801

Timer/Zeitrelais im 48 mm x 48 mm Format;
Eingang: PNP, NPN, TTL; Ausgang: 2 Relais

Vorwahlzähler Frequenzanzeige VZ484801
VZ484801

Vorwahlzähler/Frequenzanzeige VZ484801

Vorwahlzähler im 48 mm x 48 mm Format;
Eingang: PNP, NPN, TTL; Ausgang: 2 Relais